بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27

عنوان : ( کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور )

نویسندگان: کاظم کاسفی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی خاکستری ناشی از ...

کلمات کلیدی

, انگور , بیماری پوسیدگی خاکستری, بیوکنترل, قارچ تریکودرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058374,
author = {کاسفی, کاظم and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز and طریقی, سعید},
title = {کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انگور ، بیماری پوسیدگی خاکستری، بیوکنترل، قارچ تریکودرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور
%A کاسفی, کاظم
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%A طریقی, سعید
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2016

[Download]