اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک , 2016-08-11

عنوان : ( بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم )

نویسندگان: محمدحسین فقیه ایمانی , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم یکی از گیاهان زراعی استراتژیک ...

کلمات کلیدی

, گندم, اسانس, فوزاریم, بلایت سنبله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058377,
author = {فقیه ایمانی, محمدحسین and طاهری, پریسا},
title = {بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم},
booktitle = {اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گندم- اسانس- فوزاریم- بلایت سنبله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم
%A فقیه ایمانی, محمدحسین
%A طاهری, پریسا
%J اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
%D 2016

[Download]