سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین اللملی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-04-22

عنوان : ( سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 )

نویسندگان: عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن -Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 به روش سولوترمال (Solvothermal)سنتز شد. ساختار نمونه ها توسط روش های پراش پرتو ایکس( XRD)و تبدیل فوریه فروسرخ( FTIR)مورد بررسی قرار گرفتند. طیف XRD بدست آمده به خوبی نشان میدهد که ساختار نانوکامپوزیت G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 تشکیل شده است. با استفاده از رابطه ی دبای شرر متوسط اندازه ی بلورک های Fe3O4 در نانوکامپوزیت در حدود 31 نانومتر و متوسط اندازه نانوبلورک های نانوذرات Fe3O4 در حدود 17 نانومتر بدست آمد. طیف FTIR مربوط به نانوکامپوزیت حضور پیوند های C-O، O-H وFe-O در نانوکامپوزیت G-Fe3O4 را تایید می کند. خاصیت آنتی باکتریال هر دو نمونه Fe3O4 و G-Fe3O4 بر علیه باکتری E.Coli با رسم نمودار رشد باکتری و استفاده از روش Microdilution مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت G-Fe3O4 در مقایسه با نانوذرات Fe3O4 به صورت چشم گیری بهتر است.تصاویر TEM نشان می دهد که ذرات Fe3O4شکل تقریبا کروی داشته و اندازه متوسط آ نها در حدود 50 نانومتر می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, G-Fe3O4, نانوذرات, Fe3O4, گرافن, خاصیت ضد باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058378,
author = {نیامدی محمودآبادی, عاطفه and کمپانی, احمد and مشرقی, منصور},
title = {سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین اللملی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، G-Fe3O4، نانوذرات، Fe3O4، گرافن، خاصیت ضد باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4
%A نیامدی محمودآبادی, عاطفه
%A کمپانی, احمد
%A مشرقی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین اللملی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]