هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور , 2016-04-27

عنوان : ( سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 )

نویسندگان: عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن - اکسید آهن (G-Fe3O4) و نانوذرات Fe3O4 به روش سولوترمال (Solvothermal) سنتز شد و ساختار نمونه ها توسط روش های پراش پرتو ایکس (XRD) وتبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) مورد بررسی قرار گرفتند. طیف XRD بدست آمده به خوبی نشان می دهد که ساختار نانوکامپوزیت G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 تشکیل شده است. با استفاده از رابطه ی دبای شرر متوسط اندازه بلورک های Fe3O4 در نانوکامپوزیت در حدود 31 نانومتر و متوسط اندازه نانوذرات Fe3O4 در حدود 17 نانومتر بدست آمد. طیف FTIR مربوط به نانوکامپوزیت در بازه ی عدد موجcm-1 500-4000 رسم و حضور پیوند های C-O،O-H و Fe-O در نانوکامپوزیت G-Fe3O4 تایید گردید. اندازه و مورفولوژی ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM بررسی شد. طیف EDS نانوکامپوزیت حضور عناصر Fe،O و C را تایید می کند.خاصیت آنتی باکتریال هر دو نمونه Fe3O4 و G-Fe3O4 در مقابل با باکتری E.Coli با رسم نمودار رشد باکتری و استفاده از روش Microdilution مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت G-Fe3O4 در مقایسه با نانوذرات Fe3O4 به صورت چشم گیری بهتر است.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, G-Fe3O4, نانوذرات, Fe3O4, سولوترمال, TEM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058381,
author = {نیامدی محمودآبادی, عاطفه and کمپانی, احمد and مشرقی, منصور},
title = {سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4},
booktitle = {هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، G-Fe3O4، نانوذرات، Fe3O4، سولوترمال، TEM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4
%A نیامدی محمودآبادی, عاطفه
%A کمپانی, احمد
%A مشرقی, منصور
%J هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2016

[Download]