دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی )

نویسندگان: محمودرضا گلزاریان , ریحانه پاکدل , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، توسعه‌ی یک سامانه بینایی رایانه ای برای شناسایی تعدادی از گیاهان برگی آپارتمانی بررسی ‌گردید. در تحقیقات گذشته به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی از دوربین و اتاقک تصویر برداری استفاده شده است اما از آنجا که اتاقک تصویر برداری قابل حمل نیست و با توجه به این که دوربین تحت تاثیر عواملی از جمله انعکاس نور، اعوجاج تصویر و اثر نور محیط روی ثبات رنگ تصویر قرار میگیرد، در این تحقیق برای تصویربرداری از اسکنر دستی استفاده شد. تهیه تصاویر با اسکنر نسبت به دوربین این امکان را میدهد که بدون جدا کردن برگ از گیاه با صرف حداقل زمان و همچنین در محل استقرار گیاه بدون تغییر شرایط محیط گیاه، تصاویر تهیه گردد. برای استخراج ویژگی از تصاویر برگ‌ها، تعدادی ویژگی شکلی شامل مساحت، محیط، نسبت عرض به طول شکل، نسبت مساحت شکل به مساحت چند ضلعی محاط بر شکل و ضریب فشردگی انتخاب گردیدند. در این تحقیق 262 تصویر از چهار گیاه مورد استفاده قرار گرفت. 70 درصد داده‌ها برای ایجاد مدل شناسایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. توسط 30 درصد داده‌های باقی‌مانده ‌(78 برگ) مدل آزمایش شد. درصد خطای شناسایی برای هر یک از ویژگی‌های شکلی مورد استفاده، مساحت 41/6 درصد، محیط 85/3 درصد، نسبت عرض به طول شکل 28/1درصد، نسبت مساحت شکل به مساحت چندضلعی محاط بر شکل 13/5 درصد و ضریب فشردگی 56/2 درصد به دست آمد. فاکتور ضریب فشردگی برای شناسایی هر 4 گیاه شفلرا، حسن یوسف، پوتوس و سینگونیوم از یکدیگر تقریبا موفق عمل کرد.

کلمات کلیدی

, اسکنر دستی, پردازش تصویر, سامانه بینایی رایانه‌ای, ویژگی‌های تصویری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058391,
author = {گلزاریان, محمودرضا and پاکدل, ریحانه and قانعی قوشخانه, نرگس and کاظمی, فاطمه},
title = {توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسکنر دستی، پردازش تصویر، سامانه بینایی رایانه‌ای، ویژگی‌های تصویری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی
%A گلزاریان, محمودرضا
%A پاکدل, ریحانه
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A کاظمی, فاطمه
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]