الهیات تطبیقی, دوره (7), شماره (15), سال (2016-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , کوکب دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله شرّ ازجمله مسائل مهم و بحث برانگیز فلسفه و کلام است که ملاصدرا و آگوستین درصدد پاسخ گویی به آن برآمده اند. این دو فیلسوف با روش ترکیبی به مسئله شرّ پاسخ داده اند. این روش ترکیبی دربردارندة پاسخ هدا فلسفی و کلامی است. پاسخهای فلسفی ملاصدرا و آگوستین به شرور عبارتند از: عدمی و نسبی دانستن شرور، احسن بودن نظام هستی و اینکه شرور لازمة عالم مادّه است. در این نوشتار تلاش شده است، ابتدا به پاسخهای فلسفی ملاصدرا و آگوستین پرداخته شود و سپس نظرات آن دو تطبیق داده شود. هر دو اندیشمند در برخی از موارد مواضع مشترک و در برخی دیگر مواضع مختلفی دارند.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, آگوستین, مسئله شرّ, پاسخ ها فلسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058398,
author = {حسینی, سیدمرتضی and دارابی, کوکب},
title = {پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-9651},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {ملاصدرا، آگوستین، مسئله شرّ، پاسخ ها فلسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ
%A حسینی, سیدمرتضی
%A دارابی, کوکب
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2016

[Download]