کنفرانس فیزیک ایران 95 , 2016-08-23

عنوان : ( محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG )

نویسندگان: محمدابراهیم زمردیان , ریحانه صالح مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برهمکنش نابودی الکترون-پوزیترون را با استفاده از مدل SDG مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور از داده های واقعی و همچنین داده های شبیه سازی شده مونت کارلو استفاده می کنیم. با بهره گیری از توزیع فراوانی متغیرهای شکل رویداد از جمله: تراست، جرم جت سنگین و پارامتر C در ارژی های مختلف به محاسبه دو پارامتر QCD می پردازیم. این پارامترها عبارتند از: ثابت جفت شدگی قوی که ناحیهی اختلالی را دربرمیگیرد و پارامتر غیراختلالی. مقایسه ی مقادیر بهدست آمده نتیجه می گیریم که این مقادیر با نتایج حاصل از آزمایش های دیگر همخوانی دارند. جزئیات این بررسی ها در متن مقاله آمده است.

کلمات کلیدی

, دینامیک کوانتومی رنگ, تابت جفت شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058406,
author = {زمردیان, محمدابراهیم and صالح مقدم, ریحانه},
title = {محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 95},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دینامیک کوانتومی رنگ، تابت جفت شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG
%A زمردیان, محمدابراهیم
%A صالح مقدم, ریحانه
%J کنفرانس فیزیک ایران 95
%D 2016

[Download]