چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , فائزه غلامی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج حاصل نشان می دهد بین تجدیدارائه صورت های مالی ،تغییر حسابرس ونوع حسابرس باعدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کیفیت حسابرسی , تجدید ارائه صورت های مالی, تخصص حسابرس در صنعت, اندازه حسابرس , عدم تقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058408,
author = {عباس زاده, محمدرضا and قناد, مصطفی and غلامی مقدم, فائزه},
title = {بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت حسابرسی ،تجدید ارائه صورت های مالی،تخصص حسابرس در صنعت،اندازه حسابرس ،عدم تقارن اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A قناد, مصطفی
%A غلامی مقدم, فائزه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت وحسابداری
%D 2016

[Download]