سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( مقایسه داده های خطی و داده های دایره ای بریده شده )

نویسندگان: آزاده غضنفری حصاری , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاقه به توسعه روش های تجزیه و تحلیل داده های دایره ای جهت دار یک موضوع قدیمی در آمار ریاضی است. نمونه هایی ای از داده های دایره ای با استفاده از ابزارهایی چون قطب نما، زاویه سنج و ... اندازه گیری می شوند. به عنوان مثال نقاط 355 و 360 روی خط حقیقی تقریبا به هم نزدیک، اما از مبدا نسبتا دور هستند. این در حالی است که همان نقاط روی محیط دایره واحد نسبتا نزدیک به هم هستند و نقطه 360 درجه دقیقا همان زاویه صفر درجه (مبدأ) است. هدف این مقاله بررسی و مقایسه رفتار داده های دایره ای بریده شده با داده های خطی است. ابتدا توضیح مختصری راجع به داده دایره ای و رگرسیون دایره ای داده می شود، سپس به تولید داده های دایره ای بریده شده با استفاده از توابع موجود در نرم افزار R پرداخته، برای این داده ها، رگرسیون، برآورد پارامترها و هم چنین ضریب همبستگی پیرسون را در هر حالت خطی و دایره ای مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, داده دایره ای, رگرسیون دایره ای, داده دایره ای بریده شده, ضریب همبستگی دایره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058419,
author = {غضنفری حصاری, آزاده and سرمد, مجید},
title = {مقایسه داده های خطی و داده های دایره ای بریده شده},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {داده دایره ای، رگرسیون دایره ای، داده دایره ای بریده شده، ضریب همبستگی دایره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه داده های خطی و داده های دایره ای بریده شده
%A غضنفری حصاری, آزاده
%A سرمد, مجید
%J سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2016

[Download]