سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-25

عنوان : ( بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری )

نویسندگان: الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه علوم شناختی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. آزمون های بسیاری طراحی شده اند تا بتوانند عملکردهای مختلف حافظه را بررسی نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مردان فارسی زبان 25 تا 30 ساله دارای تحصیلات با استفاده از نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری است. جامعه آماری این پژوهش 25 نفر از دانشجویان مرد کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است.

کلمات کلیدی

, مردان, حافظه, یادگیری, ازمون ری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058433,
author = {اقبالی فرزقی, الناز and شریفی, شهلا and مشهدی, علی},
title = {بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری},
booktitle = {سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مردان، حافظه، یادگیری، ازمون ری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری
%A اقبالی فرزقی, الناز
%A شریفی, شهلا
%A مشهدی, علی
%J سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی
%D 2016

[Download]