زبان پژوهی, دوره (8), شماره (18), سال (2016-4) , صفحات (125-152)

عنوان : ( ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسان )

نویسندگان: علی علیزاده , محمد تقوی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گویش کرمانجی که دربخش هایی از خراسان نیز به آن تکلم می شود در واقع یکی از گویش‌های ایرانی شمال غربی است که به‌رغم هم‌جواری با بسیاری از زبان‌ها مانند فارسی، ترکی، عربی، روسی، و ارمنی و از دست دادن برخی از ویژگی‌های صرفی و نحوی خود، یکی از مهم‌ترین مشخصه­های تمایزدهندة صرفی و نحوی به نام نظام حالت­دهی ارگتیو-‌مطلق را حفظ نموده است. این نوع نظام حالت‌دهی ازجمله ویژگی­هایی است که هنوز در برخی از گویش‌های ایرانی (مانند کرمانجی، تالشی، تاتی، بلوچی و غیره) باقی مانده است در حالی که در برخی دیگر (مانند فارسی معاصر،کردی مرکزی و جنوبی، لری، مازندرانی، گیلکی و غیره) به‌کلی از بین رفته است و جای خود را به انواع نظام­های حالت­دهی دیگر از جمله فاعلی-‌ مفعولی داده است. در این تحقیق،ضمن بررسی انواع نظام‌های حالت، نخست نظام حالت ارگتیو در گویش کرمانجی در خراسان بررسی و آن‌گاه با مراجعه به تعدادی از موارد فروپاشی و تبدیل آن به نظام‌های دیگر، خصوصاً نظام حالت‌دهی افقی، نشان خواهیم داد که این گویش از نظام حالت ارگتیو گسسته برخوردار است.

کلمات کلیدی

, گویش کرمانجی خراسان, نظام حالت­دهی ارگتیو- مطلق, نظام حالت­دهی فاعلی- مفعولی, نظام حالت­دهی افقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058440,
author = {علیزاده, علی and محمد تقوی گلیان},
title = {ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسان},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {18},
month = {April},
issn = {2008-8833},
pages = {125--152},
numpages = {27},
keywords = {گویش کرمانجی خراسان، نظام حالت­دهی ارگتیو- مطلق، نظام حالت­دهی فاعلی- مفعولی، نظام حالت­دهی افقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت ارگتیو و فروپاشی آن در گویش کرمانجی خراسان
%A علیزاده, علی
%A محمد تقوی گلیان
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2016

[Download]