انسان پژوهی دینی, دوره (13), شماره (35), سال (2016-9) , صفحات (205-222)

عنوان : ( مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه )

نویسندگان: مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقصدهای شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه‌ای که با نفوذ در اجتهاد یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به‌ شمار می‌رود. مقاصد شریعت تقسیم‌بندی‌های فراوانی دارد، از جمله: تقسیم به ضروریات، تحسینیات، احتیاجات و نیز تقسیم به حوزه‌های چهارگانه که شامل مقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان می‌شود. آنچه در این نوشتار مطرح می‌شود، مقاصد انسانی شریعت است. اسلام در کنار نگاه ویژه‌ای که به مؤمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانی را نیز جدای از دین و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امنیت، اقامه عدل، نوع‌دوستی، تحقق جانشینی عام انسان در زمین، محقق‌کردن صلح جهانی و احترام به شرافت ذاتی انسان، اهداف انسانی هستند که شارع از وضع قوانین مد نظر داشته است.

کلمات کلیدی

مقاصد شریعت؛ مقاصد انسانی؛ مقاصد انسانی شریعت؛ مقاصد شریعت در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058442,
author = {مهدی شوشتری and ناصری مقدم, حسین and صابری, حسین},
title = {مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه},
journal = {انسان پژوهی دینی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {35},
month = {September},
issn = {2251-6042},
pages = {205--222},
numpages = {17},
keywords = {مقاصد شریعت؛ مقاصد انسانی؛ مقاصد انسانی شریعت؛ مقاصد شریعت در فقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه
%A مهدی شوشتری
%A ناصری مقدم, حسین
%A صابری, حسین
%J انسان پژوهی دینی
%@ 2251-6042
%D 2016

[Download]