زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (13), سال (2016-8) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی )

نویسندگان: اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر از منظری تاریخی و رده شناختی به بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی می پردازد و نشان می دهد که اولا، نظام اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی با همگانیهای گرینبرگی مطابقت دارد و دوم از دیدگاهی تاریخی اصطلاحات مربوط به یک خانواده هسته ای شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، دختر، پسر، زن و شوهر از دوره باستان به امروز رسیده اند. اما اصطلاحات مربوط به عمه، عمو، خاله، دایی از عربی و ترکی وامگیری شده اند. ورود این واژه ها که تمایز جنس و نسل را بیان می¬کنند با حذف مقوله جنس در دوره میانه بی ارتباط نیست. حذف تصریف جنس که در دوره باستان موجود بوده است، باعث می شود در دوره میانه با ابزارهای دیگری مقوله جنس در اصطلاحات خویشاوندی (که از مقوله اسم اند) نشان داده شود. این اصطلاحات هر چه که بوده اند به فارسی امروز نرسیده اند. اما ورود معادلهای عربی و ترکی به فارسی و کاربرد گسترده آنها نشان می دهد تمایز جنس در اصطلاحات خویشاوندی برای فارسی زبانها ضروری بوده است.

کلمات کلیدی

, اصطلاحات خویشاوندی, زبانشناسی تاریخی, رده شناسی, مردم شناسی, نظام خانواده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058455,
author = {استاجی, اعظم},
title = {بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {August},
issn = {2008-7233},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {اصطلاحات خویشاوندی، زبانشناسی تاریخی، رده شناسی، مردم شناسی، نظام خانواده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی
%A استاجی, اعظم
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2016

[Download]