چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرزی , 2015-01-30

عنوان : ( پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی )

نویسندگان: علی ربانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره وری، تخمین دما، ترمو فلو، توربین گازی، V94.2 و شبکه عصبی

کلمات کلیدی

, بهره وری, تخمین دما, ترمو فلو, توربین گازی, V94.2 و شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058457,
author = {ربانی, علی and کریم پور, علی},
title = {پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرزی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {بهره وری، تخمین دما، ترمو فلو، توربین گازی، V94.2 و شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی
%A ربانی, علی
%A کریم پور, علی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرزی
%D 2015

[Download]