سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار , 2016-03-02

عنوان : ( پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks )

نویسندگان: مجتبی ملکشاهی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سینا حاجتی ضیابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی مهندسی نقش اساسی در برنامه ریزی و طراحی پروژه های شهری دارد. اولین قدم در اجرای هر سازه عمرانی شناخت خصوصیات خاک، مهندسی پی و زمین محل احداث طرح می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات گمانه ها و تحلیل آماری داده های موجود جنس خاک در نقاط مختلف مشخص شده است. در پایان با استفاده از نرم افزار ROCK WORKS نقشه های هم بافت خاک در اعماق مورد نظر برای محدوده شهر آستانه ترسیم شده است.

کلمات کلیدی

, بافت خاک, SPT , پهنه بندی, ROCK
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058493,
author = {ملکشاهی, مجتبی and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and حاجتی ضیابری, سینا},
title = {پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks},
booktitle = {سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بافت خاک، SPT ، پهنه بندی، ROCK WORKS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks
%A ملکشاهی, مجتبی
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حاجتی ضیابری, سینا
%J سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
%D 2016

[Download]