نهمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست ایران , 2016-09-27

عنوان : ( مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد )

نویسندگان: محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد به‌عنوان مرکز استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 30 هزار هکتار در شمالشرق دشت مشهد ما بین رشته‌کوه هزار مسجد و بینالود در منتهی‌الیه دشت مشهد در ارتفاع 960-1110 متر از سطح دریا قرارگرفته است. دشت فوق از نظر هیدرولوژیکی بخشی از حوضه آبریز رودخانه کشف رود می¬باشد .ضخامت سفره اشباع در دشت مشهد به طور متوسط بین 50 تا 120 متر متغیر است. در دامنه ارتفاعات به علت بالا بودن سنگ کف، حدود 30 متر و در وسط دشت ضخامت آبرفت تا حداکثر 300 متر است. شهر مشهد بر روی آبرفت های دامنه های شمالی رشته کوه بینالود و رسوبات ریزدانه ناشی از عملکرد رودخانه کشف رود قرار دارد. در بخش بینالود آبرفت نسبتا دانه درشت بوده و از ضخامت قابل توجهی نیز برخوردار است. امروزه در اکثر شهرها،پایین افتادن سطح آب به علت برداشت زیاد از آبهای زیرزمینی باعث نشست زمین و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی به دلیل ورود پساب های شهری به سفره های آب زیرزمینی، از اصلی ترین مشکلات مطرح شده در نواحی شهری می باشد. شهر مشهد نیز با توجه به افزایش نرخ سالانه جمعیت ثابت و متغیر و به دنبال آن افزایش برداشت آب زیرزمینی و تولید پساب شهری به ویژه فاضلاب شهری و نبود سیستم فاضلاب در اکثر نقاط شهر و دفع آنها از طریق چاه های جذبی، از این قاعده مستثنی نمی باشد. در پژوهش حاضر، مشکلات و مسائل پیشرو ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با مطالعه گمانه های اکتشافی در منطقه، تغییرات تراز آب بررسی شده است. این مقاله مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد میباشد که نتیجه کار دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری زمین شناسی مهندسی است که بصورت پایان نامه تحت سرپرستی گروه زمین شناسی مهندسی انجام شده است.

کلمات کلیدی

, دشت مشهد, رودخانه کشف, نشست زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058495,
author = {غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد},
booktitle = {نهمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دشت مشهد; رودخانه کشف; نشست زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J نهمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست ایران
%D 2016

[Download]