اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وفرانسه , 2016-09-28

عنوان : ( بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری , رویا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا می پردازد. با بررسی این دواثر در می یابیم گرچه سنگ صبور چوبک بر اساس اصول ناتورالیستی نوشته شده در پایان به شدت از مسیر این مکتب منحرف شده وبا پناه بردن با موضوعات ماورا الطبیعه پایان می بابد . با تکیه بر نقد خواننده محور بویژه نظریه استندی فیش و تاکیر اوبر اجتماع تحلیلی به دلایل این انحراف در روند داستان نویسی چوبک پی می بریم.

کلمات کلیدی

بررسی تطبیقی ناتورالیسم نقد خواننده محور اجتماع تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058511,
author = {تائبی نقندری, زهره and عباس زاده, رویا},
title = {بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وفرانسه},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی تطبیقی ناتورالیسم نقد خواننده محور اجتماع تحلیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا
%A تائبی نقندری, زهره
%A عباس زاده, رویا
%J اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وفرانسه
%D 2016

[Download]