اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه بخش صنعت در فرآیند رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، مصرف انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در بخش صنعت و به تبع آن، میزان مواد آلاینده حاصل از احتراق سوخت های فسیلی نیز به شدت افزایش یافته است. به همین دلایل آثار و پیامدهای آن به صورت انواع آلودگی هوا و کاهش کیفیت محیط زیست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هویدا شدهاست. از اینرو، این مطالعه می کوشد تا رابطه بین آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در صنایع تولیدی، درجه صنعتی شدن و مصرف انرژی را در دوره زمانی 1992-2010 استفاده از روش داده های تابلوییبرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادیECO مورد بررسی قرار دهد

کلمات کلیدی

, آلودگی محیط زیست, صنایع تولیدی, مصرف انرژی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058522,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست},
booktitle = {اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آلودگی محیط زیست، صنایع تولیدی، مصرف انرژی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
%D 2016

[Download]