سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان , 2016-02-03

عنوان : ( بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان )

نویسندگان: زهرا بادام دری , اعظم استاجی , محمود الیاسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان ده ها هزارسال تنها زبان را بهصورت شفاهی به کارمی برده و درحدود هفت هزارسال پیش بااختراع خط و ابداع اولین نظام های نوشتاری به دومین صورت زبانی یعنی نوشتار دست یافته سات بی شک نوشتار را نمی توان اینه تمام نمای زبان یعنی گفتاردانست و بسیاری ازاجزای زبان و ازجمله ویزگیهای زبرزنجیری آن را نمیتوان درقالب نوشتار بیان کرد اما انسان براختراع خط توانست برای ایجاد ارتباط با دیگر افراد همزبان خود فاصله ها را ازمیان بردارد و بادرج نشانه های خطی برپهنه الواح سنگی پوست و پاپیروس پیام خودرا بدون نیاز به حضور مخاطبان به آنان منتقل کند دردوره های بعد نیز انسان به کمک نوشتار باتوجه به اهداف خود توانست اندیشه هایش را درقالب های گوناگونی چون رساله کتاب و الواح فشرده منعکس سازد دردوران اخیر مطبوعات و بویژه روزنامه ها را نیز باید به این مجموعه افزود انتشار مطبوعات و روزنامه نگاری نقش عمده ای درتنویر افکار عمومی ایفا کرده اند و ازاین رو مطالعه وب ررسی روزنامه ها درادور مختلف میتواند به معرفی پیشینه مطبوعات فارسی درایران و به تبع آن سیرتحول اندیشه درکشور کمک کند

کلمات کلیدی

, مطبوعات , روزنامه , کاغذاخبار , روزنامه های معاصر , سیرتحول مطبوعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058535,
author = {بادام دری, زهرا and استاجی, اعظم and محمود الیاسی},
title = {بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {مطبوعات ، روزنامه ، کاغذاخبار ، روزنامه های معاصر ، سیرتحول مطبوعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان
%A بادام دری, زهرا
%A استاجی, اعظم
%A محمود الیاسی
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
%D 2016

[Download]