دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای کرتاسه در برش مجد واقع در جنوب غرب بشرویه با 81 متر ضخامت از سنگ آهک، سنگ آهک با میان لایه ی مارنی، تناوب سنگ آهک و مارن، مارن فاقد فسیل و مارن فسیل دار تشکیل شده اند. این نهشته ها با مرز گسله بر روی سنگ آهک های سازند اسفندیار و با ناپیوستگی فرسایشی در زیر کنگلومرای کرمان راسب شده اند. در این تقیی تعداد 50 نمونه برداشت شده و بر اساس مطالعات فسیل شناسی تعداد 9 جنس و 24 گونه فرامینیفر بنتیک و تعداد 1 جنس فرامینیفر پلانکتونیک شناسایی شده است. بررسی های وورت گرفته جهت بایوزوناسیون منجر به معرفی بایوزون برای این C.lehneri و زیرزون Pseudolituonella reichli- pseudorhapydionina dubia Concurrent rang zone توالی گردید. با استناد به جنس و گونه ها و بایوزون و زیرزون شناسایی شده این نهشته ها طی سنومانین میانی راسب شده است.

کلمات کلیدی

, فرامینیفر بنتیک, بایوزون, کرتاسه, سنومانین میانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058542,
author = {حسینی, سیدحسین and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {فرامینیفر بنتیک، بایوزون، کرتاسه، سنومانین میانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه
%A حسینی, سیدحسین
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]