دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها) )

نویسندگان: الهام داوطلب , محمد وحیدی نیا , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبدراز در برش ترکیبی باغک پادها واقع در شرق حوضه رسوبی کپهداغ به ضخامت 359 متر مورد نمونه بردار و مطالعات فرامینیفر و پالینولوژیکی قرار گرفته است. تعداد 12۶ نمونه به منظور مطالعات فرامینیفر و 55 نمونه به منظور مطالعات پالینولوژیکی برداشت گردید. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 4 زیست زون فرامینیفر primitiva, Dicarinella concavata, Dicarinella asymetrica, (Marginotruncana sigali- Dicarinella (Conosphaeridium striatoconum superzone ,Odontochitina و دو سوپر زون Globotruncanita elevata) و هفت اینتروال زون از داینوفلاژلهها گردید. زونها زیستی شناسائی شده نشان دهنده سن porifera superzone) انتها تورونین میانی ابتدا کامپانین پیشین برا سازند آبدراز در این بخش از حوضه رسوبی کپهداغ میباشد.

کلمات کلیدی

, حوضه کپه داغ, سازند آبدراز, برش باغک پادها, زیست زون, فرامینیفر, داینوفلاژله, تورونین, کامپانین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058553,
author = {داوطلب, الهام and وحیدی نیا, محمد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها)},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {حوضه کپه داغ، سازند آبدراز، برش باغک پادها، زیست زون، فرامینیفر، داینوفلاژله، تورونین، کامپانین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها)
%A داوطلب, الهام
%A وحیدی نیا, محمد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]