دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: فاطمه موسوی زاده , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سید محمد علی موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چهلکمان در منطقه مورد مطالعه عمدتاً از سنگ آهک ماسهای، مارن و آهکهای مارنی تشکیل شده اسمر مرز زیرین آن با سازند قرمز رنگ سیلیسی آواری پستهلیق تدریجی و مرز بالایی آن با شیلهای زیتونی رنگ سازند خانگیران به صورت همشیب و پیوسته اسمر برمبنای مطالعات بیواستراتیگرافی سن سازند چهلکمان در برش جوز پالووسن زیرین )دانین( تا پالووسن میانی )سلاندین( در نظر گرفته میشودر نتایج حاصل از مطالعات سازند چهلکمان در غرب حوضه کپه- Open ( داغ واقع در روستای جوز ، منجربه شناسائی 4 مجموعه رخسارهای شده اسم که در کمربندهای دریای باز برجای گذاشته شده اندر این رخساره ها در )Ttidal flat( و پهنه جزرومدی )Lagoon( لاگون ،)Shoal( پشته ،)marine محیطهای دریای باز، پشتههای سدی، لاگون و پهنه جزرومدی در یک رم نهشته شده اسم ر بررسی چینه شناسی شده اسمر SB سکانسی این سازند منجر به شناسایی 2 سکانس رسوبی با مرزهای سکانسی از نوع 2

کلمات کلیدی

, چهلکمان, بیواستراتیگرافی, دانین, سلاندین, چینهنگاری سکانسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058556,
author = {فاطمه موسوی زاده and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and سید محمد علی موسوی زاده},
title = {چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {چهلکمان، بیواستراتیگرافی، دانین، سلاندین، چینهنگاری سکانسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A فاطمه موسوی زاده
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A سید محمد علی موسوی زاده
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]