کنفرانس فیزیک ایران 95 , 2016-08-22

عنوان : ( مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ )

نویسندگان: سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اختلاف بین پیش بینی های DFT-GGA با مقادیر تجربی(خطاهای ذاتی محاسبات) برای چند نمونه هیدرید کمپلکس به عنوان مثالی از مواد با درصد هیدروژن بالا ، ارائه و بحث شده است. سپس نتایج حاصل از محاسبات انجام شده با بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو با نتایج گزارش شده در بسته محاسباتی VASP (به عنوان خطاهای عددی) باهم مقایسه و بررسی شده است. نتایج حاکی از تطابق خوب این دو بسته محاسباتی، در تعیین ساختاری هیدریدها کمپلکس است. خطای ذاتی محاسبات با افزایش وزن مولکولی ساختارها افزایش یافته است بنابراین دقت محاسبات این بسته ها برای ترکیبات با وزن مولکولی کمتر قابلیت استناد بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی هیدروژن, تئوری تابعییت چگالی, کوانتوم اسپرسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058576,
author = {ادیمی, سمیرا and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and فائز پورآرین},
title = {مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 95},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ذخیره سازی هیدروژن، تئوری تابعییت چگالی، کوانتوم اسپرسو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ
%A ادیمی, سمیرا
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A فائز پورآرین
%J کنفرانس فیزیک ایران 95
%D 2016

[Download]