کنفرانس فیزیک ایران 95 , 2016-08-22

عنوان : ( مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن )

نویسندگان: سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از روش تابع چگالی به بررسی خواص ساختار و الکترونی هیدریدهای قلیایی آلومینیوم به عنوان کاندیدهای مناسبی برای ذخیره سوخت هیدروژنی پرداخته ایم. در همه ساختارها کاتیون های قلیایی با 4 تا 8 گروه یونی [AlH4]- احاطه شده اند. در نمودار چگالی حالتها به وضوح دیده می‌شود که همه ترکیبات عایق و با گاف نواری بین 59/0 تا eV 1/5 مقدار می باشند.

کلمات کلیدی

, ذخیره سازی هیدروژن, نظریه تابعی چگالی, آلانایت, کوانتوم اسپرسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058577,
author = {ادیمی, سمیرا and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and فائز پورآرین},
title = {مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 95},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ذخیره سازی هیدروژن، نظریه تابعی چگالی، آلانایت، کوانتوم اسپرسو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن
%A ادیمی, سمیرا
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A فائز پورآرین
%J کنفرانس فیزیک ایران 95
%D 2016

[Download]