نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب )

نویسندگان: فاطمه نصیریان , نسرین فرهادی , محمد مقدم , فائزه قناتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تاثیر دو دمای مختلف خاک (23، 33 درجه سانتی گراد) روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالاز، اکسین اکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز) و مقدار گلوکز در بافت های جوانه و کورم زعفران در طول دورهی خواب ( تیر تا مهرماه) آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد دمای خاک به طور معنی داری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و مقدار گلوکز را تحت تاثیر قرار داد. در دمای بالای خاک (30 درجه سانتی گراد) آنزیم های مورد مطالعه غیرفعال بودند و روند ثابتی در طول آزمایش نشان دادند. همچنین در این دما مقدار گلوکر نیز به دلیل القای خواب تحت تاثیر دمای بالای خاک تغییری نشان نداد. مقدار صفات مورد بررسی در بافت های جوانه و کورم زعفران متفاوت از یکدیگر بودند و بالاترین فعالیت آنزیم ها و گلوکز در هر دو بافت در تیمار 23 درجه سانتی راد مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوگز در طول دوره ی رشد و نمو کورم زعفران تغییر می یاید.

کلمات کلیدی

, دما, آنزیم های آنتی اکسیدان, گلوکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058595,
author = {فاطمه نصیریان and نسرین فرهادی and مقدم, محمد and فائزه قناتی},
title = {تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دما، آنزیم های آنتی اکسیدان، گلوکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب
%A فاطمه نصیریان
%A نسرین فرهادی
%A مقدم, محمد
%A فائزه قناتی
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]