کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-08-20

عنوان : ( شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , فرزانه سلیمانی راد , محبوبه قانعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارایه روش‌هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است (1). به منابع انسانی سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی‌های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی منابع انسانی از اولویت بالایی در سازمانها برخوردار شده است. مایکل پورتر بر اینباور است که مهارتها و انگیزش افراد یک شرکت و چگونگی به‌کارگیری آنها را می‌توان عامل مهم مزیت رقابتی آن شرکت، به حساب آورد (2). هدف این مقاله، شناسایی استراتژی های جبران خدمات بازاریابان بیمه در صنعت بیمه می باشد. بدین منظور 13 نفر از خبرگان صنعت بیمه را شناسایی کردیم و با 8 نفر آنها مصاحبه نمودیم و از مصاحبه با انها و از طربق بیان تجربیاتشان به استراتژی هایی دست یافتیم. با مرور ادبیات موضوع و استفاده از استراتژی های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان به استراتژی های نهایی دست یافتیم. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود که از طریق تکنیک دلفی طراحی نمودیم. شامل 18 گویه است که هر کدام بیانگر یک استراتژی می باشد. طی انجام سه دور دلفی، خبرگان به اجماع رسیدند و استراتژی های اثربخش شناسایی شدند

کلمات کلیدی

, مدیریت استراتژیک منابع انسانی, بازاریابان بیمه, صنعت بیمه, , استراتژی جبران خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058599,
author = {فراحی, محمدمهدی and کفاش پور, آذر and سلیمانی راد, فرزانه and قانعی, محبوبه},
title = {شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بازاریابان بیمه، صنعت بیمه، ، استراتژی جبران خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه
%A فراحی, محمدمهدی
%A کفاش پور, آذر
%A سلیمانی راد, فرزانه
%A قانعی, محبوبه
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]