دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-05-05

عنوان : ( مدلسازی فرآیند حذف نفتالین از آب توسط فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: الهام زنده دل , جواد سرگلزائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش استفاده از سیستم¬های کامپیوتری در محاسبات سنگین، سیستم¬های هوشمند کامپیوتری و به طور کلی هوش مصنوعی از اهمیت روز افزونی برخوردار شده¬ است. همچنین فرآیندهای فوتوکاتالیستی یکی از مهم¬ترین روش¬ها در تصفیه پساب¬های صنعتی هستند. هدف از تحقیق پیشرو مدلسازی فرآیند حذف نفتالین، یکی از آلاینده¬های بسیار پایدار، با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی از طریق فرآیند فوتوکاتالیستی می¬باشد. به علت کمبود داده ¬های آزمایشگاهی، روش MLP مناسب نبوده و روش RBF به کار گرفته شده است. تعداد کل داده های آزمایشگاهی مورد استفاده 25 سری بوده است. در ابتدا به منظور ایجاد ارتباط صحیح بین داده¬های ورودی و خروجی، شبکه با ... سری از داده ها آموزش داده شد. سپس با استفاده از ... سری داده هایی که در مرحله آموزش استفاده نشده بود، شبکه تست ¬گردید. با توجه به نتایج حاصله از شبکه عصبی طراحی شده، داده های پیش بینی شده نسبت به داده های آزمایشگاهی دارای R2= 0.9536 می¬باشند. همچنین در مقایسه با مدل آماری قبلی ارائه شده برای این فرآیند (R2=0.8569)، برتری قابل توجهی دارد. این مطلب نشان¬دهنده آن است که شبکه¬های عصبی مصنوعی به دلیل استفاده از روابط غیرخطی برای مدلسازی فرآیندهای پیچیده ای مانند فرآیندهای فوتوکاتالیستی بهتر از روش¬های آماری عمل می¬کند.

کلمات کلیدی

, شبکه های عصبی, فرآیند فوتوکاتالیستی, حذف نفتالین, نانو ذرات TiO2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058627,
author = {زنده دل, الهام and سرگلزائی, جواد},
title = {مدلسازی فرآیند حذف نفتالین از آب توسط فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهزان, ايران},
keywords = {شبکه های عصبی، فرآیند فوتوکاتالیستی، حذف نفتالین، نانو ذرات TiO2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی فرآیند حذف نفتالین از آب توسط فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
%A زنده دل, الهام
%A سرگلزائی, جواد
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]