مهندسی متالورژی و مواد, دوره (27), شماره (2), سال (2016-10) , صفحات (59-68)

عنوان : ( بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی )

نویسندگان: , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق، نانو کامپوزیت‌های آلومینیومی تقویت شده با 25/0، 5/0، 75/0 و 0/1% وزنی نانوذرات اکسید سیلیسیم، با استفاده از دستگاه امواج مافوق صوت، تولید شدند. ریزساختار زمینه با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و SEM به همراه EDS بررسی شد و از نانوکامپوزیت‌های تولید شده، آزمون فشار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که افزودن نانوذرات سیلیس، با ایجاد مراکز جوانه¬زنی برای ترکیبات بین فلزی باعث اصلاح ساختار آن‌ها و بهبود خواص محصول نهایی خواهد شد و افزودن نانوذرات سیلیس تا 5/0% وزنی، افزایش استحکام محصول نهایی را در پی دارد.

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت Al, SiO2؛ امواج مافوق صوت؛ SEM؛ ریزساختار؛ استحکام فشاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058646,
author = {, and باباخانی, ابوالفضل and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2016},
volume = {27},
number = {2},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۶۲},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {نانو کامپوزیت Al-SiO2؛ امواج مافوق صوت؛ SEM؛ ریزساختار؛ استحکام فشاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی
%A ,
%A باباخانی, ابوالفضل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ ۲۰۰۸-۷۴۶۲
%D 2016

[Download]