دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران , 2016-10-04

عنوان : ( مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز )

نویسندگان: شیبا یوسفوند , فرشید حمیدی , Morteza Zendedel , عباس پرهام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در راستای تحقیقات علوم پایه بر روی حیوانات آزمایشگاهی و شناسایی نورون های درگیر در اخذ غذا و اشتهای طیور، اعمال میکروسرجری در مغز جوجه ها بسیار رایج است و از مهمترین مشکلاتی که موجب تلفات حین عمل می گردد رژیم بیهوشی است که با توجه به اصلاح نژاد و رشد جهشی در طیور، اثراتی متفاوت از پیش بینی ها دیده می شود، لذا بررسی بیشتر در این امر ضروری می باشد. طرح مطالعه: دو رژیم بیهوشی پرکاربرد در تحقیقات در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، از یک طرف استفاده از پنتوباربیتال و از سوی دیگر ترکیب زایلازین و کتامین هدف این تحقیق بوده است. حیوانات: این تحقیق بر روی تعداد 12 قطعه جوجه خروس گوشتی 20 روزه به وزن 800 گرم در دو گروه 6 قطعه ای صورت پذیرفت. روش کار: گروه اول جوجه ها با استفاده از پنتوباربیتال سدیم بصورت وریدی و با دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم بیهوش گردیدند و گروه دوم با رژیم زایلازین 1 میلی گرم بر کیلوگرم و کتامین 30 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت داخل عضلانی بیهوش گردیدند. و در ادامه هر دو گروه عمل میکروسرجری یکسانی بمدت 25 دقیقه را تجربه کردند. نتایج: در گروه اول دپرسیون قلبی و افت تنفسی در مقایسه با گروه دوم دیده شد و ریکاوری طولانیتر و برگشت غذا به دهان از دیگر نتایج ثبت شده بود. در گروه دوم القاء بهتری صورت گرفت و مدت زمان بیهوشی کمتر بود و تنفس مطلوب تر انجام شد. نتیجه گیری و کاربرد بالینی: اثرات سمپاتومیمتیک کتامین و عمل برونکودایلاتوری ناشی از آن موجب تنفس بهتر شد که با توجه به ضعیف بودن جوجه های 20 روزه، فشار ناشی از جراحی بر روی پرنده را کاهش می داد. در مقایسه با پنتوباربیتال نتایج نشان داد رژیم بیهوشی زایلازین و کتامین برای طول زمان میکروسرجری مناسب تر بود، اثرات القاء و نگهداری آن نیز مطلوب بود.

کلمات کلیدی

, بیهوشی, پنتوباربیتال, جوجه, کتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058666,
author = {یوسفوند, شیبا and حمیدی, فرشید and Morteza Zendedel and پرهام, عباس},
title = {مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز},
booktitle = {دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بیهوشی، پنتوباربیتال، جوجه، کتامین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز
%A یوسفوند, شیبا
%A حمیدی, فرشید
%A Morteza Zendedel
%A پرهام, عباس
%J دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]