هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران , 2016-02-15

عنوان : ( شناسایی اقدامات موثر بر مدیریت ریسک سیستمهای اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از مدلهای فازی )

نویسندگان: امیرحسین بهروز , زهرا ناجی عظیمی , سیده لیلا رحیمی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای پر آشوب امروزه، مدیریت بحران را به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر حیاتی تبدیل نموده است. این فرآیند با استفاده از تمامی ظرفیت ها و ابزارهای کمی و کیفی مدیریت، به دنبال ایجاد محیطی امن و پویا برای ساکنان کره خاکی در شرایط بحران هایی است که غالبا حیات بشری را هدف قرار داده است. هدف اصلی در چنین موقعیتی، دستیابی به راه حلی معقول برای برطرف کردن شرایط به گونه ایست که منافع و ارزش های اساسی، حفظ و تامین گردند. در این مقاله تلاش می شود تا با توجه به اهمیت بسیار حیاتی سیستم های اطلاعات مدیریت به منظور کمک به مدیران عالی در اتخاذ تصمیمات موثرتر به هنگام شرایط پرابهام بحران و کاهش ریسک نسبت به رتبه بندی عوامل موثربر مدیریت ریسک سیستم های اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از تکنیک رتبه بندی سلسله مراتبی فازی پرداخته شود. در این پژوهش با استخراج 12 عامل موثر بر موفقیت یا شکست سیستم های اطلاعات مدیریت با مراجعه به 28 نفر از کارشناسان و تحلیل گران حوزه ستادی و صف پایگاه های مدیریت بحران و هلال احمر شهرستان مشهد، با بکارگیری تکنیک FAHP عوامل موثر در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی رتبه بندی گردیده اند.

کلمات کلیدی

, مدیریت بحران, مدیریت ریسک, سیستمهای اطلاعاتی مدیریت, FAHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058675,
author = {بهروز, امیرحسین and ناجی عظیمی, زهرا and رحیمی بایگی, سیده لیلا},
title = {شناسایی اقدامات موثر بر مدیریت ریسک سیستمهای اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از مدلهای فازی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت بحران، مدیریت ریسک، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، FAHP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی اقدامات موثر بر مدیریت ریسک سیستمهای اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از مدلهای فازی
%A بهروز, امیرحسین
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A رحیمی بایگی, سیده لیلا
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
%D 2016

[Download]