دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه )

نویسندگان: فاطمه موسوی زاده , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی , اسداله محبوبی , سید محمد علی موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه

کلمات کلیدی

بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058676,
author = {فاطمه موسوی زاده and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی and محبوبی, اسداله and سید محمد علی موسوی زاده},
title = {بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه
%A فاطمه موسوی زاده
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A سید محمد علی موسوی زاده
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]