دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی )

نویسندگان: زهره نوروزی , اسداله محبوبی , غلامرضا تدین فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی

کلمات کلیدی

مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058681,
author = {زهره نوروزی and محبوبی, اسداله and غلامرضا تدین فر},
title = {مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی
%A زهره نوروزی
%A محبوبی, اسداله
%A غلامرضا تدین فر
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]