دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2016-05-25

عنوان : ( زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ )

نویسندگان: سمیرا باقرنژاد , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد , مرتضی طاهر پور خلیل آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم, شمال شرق کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058683,
author = {باقرنژاد, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد and مرتضی طاهر پور خلیل آباد},
title = {زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ},
booktitle = {دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2016},
location = {نیشابور, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ
%A باقرنژاد, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%A مرتضی طاهر پور خلیل آباد
%J دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2016

[Download]