تحلیل فضایی مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (95-112)

عنوان : ( بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ )

نویسندگان: طاهره سلطانی گردفرامرزی , عباس مفیدی , امیر گندمکار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهد مشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷

کلمات کلیدی

, بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهد مشهد, موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058686,
author = {طاهره سلطانی گردفرامرزی and مفیدی, عباس and امیر گندمکار},
title = {بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷},
journal = {تحلیل فضایی مخاطرات محیطی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۴۲۳-۷۸۹۲},
pages = {95--112},
numpages = {17},
keywords = {بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهد مشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷
%A طاهره سلطانی گردفرامرزی
%A مفیدی, عباس
%A امیر گندمکار
%J تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
%@ ۲۴۲۳-۷۸۹۲
%D 2016

[Download]