اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2016-05-14

عنوان : ( حل مساله بالانس خط مونتاژ منفرد در تخصیص وظایف به ایستگاه های کاری از طریق الگوریتم ژنتیک فازی ( مطالعه موردی: مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد) )

نویسندگان: زهرا ناجی عظیمی , سیما حدادیان , کلثوم محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسائل بالانس خط مونتاژ مربوط به تخصیص وظایف در ایستگاههای متوالی برای تولید محصولی خاص یا خانوده ای از محصول می باشد. در این پژوهش به بررسی مدل چندهدفه بالانس خط مونتاژ منفرد در شرایطی که زمان پردازش فعالیتها فازی باشد، پرداخته می شود. اهدافی که در این مساله دنبال می شود، کمینه نمودن تعداد ایستگاههای کاری، اختلاف حجم کار بین ایستگاهها و همچنین بیشینه نمودن کارایی خط تولید می باشد. علاوه بر این محدودیتهایی همچون ماکزیمم تعداد ایستگاهها و ماکزیمم زمان سیکل نیز از طرف تصمیم گیرنده اعمال می شود. در این پژوهش مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد، به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. مونتاژ لوله سیال هیدرولیک شامل 20 فعالیت کاری می باشد. زمان هر فعالیت به صورت فازی در نظر کرفته شد. نتایج نشان دادند که یکی از کروموزوم های الگوریتم ژنتیک در حالت تعداد 3 ایستگاه کاری اهداف مدل را به بهترین نحو برآورده میکند.

کلمات کلیدی

, بالانس خط مونتاژ, ایستگاههای کاری, تخصیص فعالیتها, الگوریتم ژنتیک فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058708,
author = {ناجی عظیمی, زهرا and حدادیان, سیما and محمودی, کلثوم},
title = {حل مساله بالانس خط مونتاژ منفرد در تخصیص وظایف به ایستگاه های کاری از طریق الگوریتم ژنتیک فازی ( مطالعه موردی: مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بالانس خط مونتاژ، ایستگاههای کاری، تخصیص فعالیتها، الگوریتم ژنتیک فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل مساله بالانس خط مونتاژ منفرد در تخصیص وظایف به ایستگاه های کاری از طریق الگوریتم ژنتیک فازی ( مطالعه موردی: مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد)
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A حدادیان, سیما
%A محمودی, کلثوم
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2016

[Download]