اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2016-05-14

عنوان : ( برنامه¬ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل (مورد مطالعه بیمارستان قائم مشهد) )

نویسندگان: نسترن گلدانی , زهرا ناجی عظیمی , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به مطالعه همزمان مسأله زمانبندی عمل بیماران و تخصیص آن¬ها به اتاق¬های خاص هر نوع عمل جراحی در بخش جراحی بیمارستان دولتی قائم مشهد می¬پردازد. لذا هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تخصیص بهینه اعمال جراحی به اتاق¬های عمل می¬باشد، به¬طوری¬که تعداد اعمال جراحی که در اتاق عمل مخصوص آن نوع عمل صورت می¬پذیرد به حداکثر رسیده و زمان اضافه¬کاری و زمان بیکاری هر پزشک در هر شیفت¬کاری حداقل شود. از این¬رو در این مقاله یک مدل برنامه¬ریزی خطی به¬منظور رسیدن به اهداف مورد نظر و با در نظر گرفتن محدودیت¬های مورد مطالعه ارائه شده است. مدل ارائه شده بوسیله نرم افزار CPLEX در محیط نرم افزاری Microsoft Visual Studio بر روی 254 عمل انجام شده در بخش جراحی بیمارستان دولتی قائم مشهد حل گردید. نتایج حل نشان داد که در صورت استفاده از برنامه¬ریزی مدل ارائه شده کارایی بخش جراحی از 76% به 97% ارتقا می¬یابد.

کلمات کلیدی

, برنامه¬ریزی اتاق عمل, زمانبندی, تخصیص, برنامه¬ریزی خطی, عمل جراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058709,
author = {گلدانی, نسترن and ناجی عظیمی, زهرا and ناظمی, شمس الدین},
title = {برنامه¬ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل (مورد مطالعه بیمارستان قائم مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه¬ریزی اتاق عمل، زمانبندی، تخصیص، برنامه¬ریزی خطی، عمل جراحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه¬ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل (مورد مطالعه بیمارستان قائم مشهد)
%A گلدانی, نسترن
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ناظمی, شمس الدین
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2016

[Download]