دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( مدل سازی و گسترش مسئله تخصیص تصادفی بیماران به اتاق¬های عمل جراحی )

نویسندگان: نسترن گلدانی , زهرا ناجی عظیمی , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به ارائه یک مدل تصادفی جهت برنامه¬ریزی اتاق¬های عمل جراحی در حالت احتمالی بودن مدت زمان جراحی¬ها می¬پردازد. مسئله برنامه¬ریزی مورد مطالعه شامل تخصیص تمام بیماران به اتاق¬های عمل جراحی با هدف حداقل کردن زمان بیکاری هر پزشک، زمان اضافه¬کاری مجاز و تخصیص بیماران به اتاق¬های غیر تخصصی هر نوع عمل می¬باشد. در این مقاله ابتدا مدل قطعی مسئله برنامه¬ریزی اتاق عمل جراحی ارائه شده و سپس مدل با در نظر گرفتن شرایط واقعی یعنی غیر قطعی بودن زمان عمل¬ها از حالت قطعی به حالت تصادفی گسترش می¬یابد. در نهایت مدل تصادفی روی یک مثال پیاده سازی و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حل می¬گردد. نتایج محاسبات نشان می¬دهد که با افزایش محاسبات مقادیر تابع هدف به سمت بهینه واقعی همگرا می¬شود.

کلمات کلیدی

, مدل برنامه ریزی تصادفی, برنامه¬ریزی اتاق عمل جراحی, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058710,
author = {گلدانی, نسترن and ناجی عظیمی, زهرا and ناظمی, شمس الدین},
title = {مدل سازی و گسترش مسئله تخصیص تصادفی بیماران به اتاق¬های عمل جراحی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل برنامه ریزی تصادفی، برنامه¬ریزی اتاق عمل جراحی، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و گسترش مسئله تخصیص تصادفی بیماران به اتاق¬های عمل جراحی
%A گلدانی, نسترن
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ناظمی, شمس الدین
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]