مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (51-59)

عنوان : ( تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی )

نویسندگان: حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از ماشین آلات صنعتی از دیسک‌های دوار استفاده می‌شود.در بسیاری از موارد دیسک‌ها تحت سرعت‌های دورانی بالا و در دماهای زیاد کار می‌کنند. چنین شرایط کارکردی منجر به ایجاد تنش‌های بزرگ مکانیکی و حرارتی در دیسک‌های دوار می‌شود. تحت این شرایط دما و تنش زیاد پدیده خزش می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری ایجاد کند. بنابراین بررسی خزش در دیسک‌های دوار اهمیت زیادی دارد. در سالهای اخیر استفاده از گونه‌ی جدیدی از مواد به نام مواد مدرج تابعی (FGM) پیوسته رو به گسترش بوده است. امروزه به دلیل مزایای ویژه‌ی مواد مدرج تابعی ازجمله قابلیت‌های بالای مکانیکی و حرارتی، از این مواد در ساخت دیسک‌های دوار استفاده می‌شود. بر این اساس مطالعه خزش در دیسک‌های دوار مساله‌ی ارزشمندی است. در این مقاله سعی شده است با استخراج معادلات خزش حالت پایا در دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی، تاثیر چگونگی توزیع ذرات و کسر حجمی آستانه و همچنین دمای حاکم بر دیسک، بر میدان‌های تنش‌ و نرخ خزش ایجاد شده در آن بررسی شود.

کلمات کلیدی

, خزش, دیسک دوار مدرج تابعی, کسر حجمی ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058751,
author = {ژرفی, حدیث and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {46},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {خزش، دیسک دوار مدرج تابعی، کسر حجمی ذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی
%A ژرفی, حدیث
%A اختراعی طوسی, حمید
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2016

[Download]