دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات , 2016-08-07

عنوان : ( بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , سیده نرگس راهنما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشاط در محل کار به چگونگی رضایت افراد نسبت به کار و زندگی آنها اشاره دارد. مفهوم نشاط با رفاه ذهنی فرد مرتبط است. نشاط درمحل کار برای بهبود بهره وری در هر سازمانی بسیار حیاتی است.افراد با نشاط افرادی مولد هستند در حالی که افراد ناخشنود که نشاط را تجربه نمی کنند به وظایف خود توجه کامل ندارند. برخی محققان معتقدند سازمان هایی که قادر به حفظ شادی طولانی مدت در محل کار هستنداحتمالا قادر به حفظ و افزایش بهره وری خواهند بود. بنابراین آنها باید آگاه باشند که چه عواملی بر نشاط کارکنان اثر گذار است تا به گونه ای موثر نشاط در محل کار را افزایش دهند. در این مقاله مفاهیم و تعاریف مربوط به نشاط در محل کار ارائه شده است و سپس اهمیت نشاط در محل کار را مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با مطالعه ی ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه ی تحقیق، به ارائه و بررسی عوامل تاثیر گذار بر نشاط در محل کار پرداخته شد و در نهایت مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر نشاط در محل کار ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, نشاط, محل کار, رفاه ذهنی, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058772,
author = {ملک زاده, غلامرضا and راهنما, سیده نرگس},
title = {بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشاط، محل کار، رفاه ذهنی، بهره وری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار
%A ملک زاده, غلامرضا
%A راهنما, سیده نرگس
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
%D 2016

[Download]