دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات , 2016-08-07

عنوان : ( کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , سیده نرگس راهنما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز افراد، سازمانها و کشورهایی موفق تر هستند که قادر به کارآفرینی و نوآوری باشند. دانشمندان بر این عقیده اند که باوجود افراد کارآفرین و خلاق که با خلاقیت و نوآوری، شیوه های ناکارآمد پیشین را منسوخ ساخته و روش های جدید را خلق می کنند، . دانش فنی و تکنولوژی به ثروت، رفاه و سود اقتصادی تبدیل خواهد شد، به بیان دیگر، چرخه های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در میآید و کارآفرینی نیرو محرکه رشد وتوسعه است. در این مقاله سعی بر آن است که به تشریح ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری بپردازیم. براساس مباحث گوناگون در این زمینه نوآوری و کارآفرینی رابطه ای دو سویه با یکدیگر دارند. کسب و کار نمی تواند به عنوان تشکیلات اقتصادی موفق قلمداد گردد مگر آنکه با نوآوری سودآور و مفید در زمان درست انطباق یابد. از سویی دیگر، نوآوری تنها زمانی با موفقیت به اجرا درخواهد آمد که کارآفرینان از کارآمدی کافی برای هدایت آن در کسب و کار به شیوه ای درست برخوردار باشند به گونه ای که در همه ابعاد برای کسب و کار سودآور باشد. در این مقاله، عوامل گوناگون تاثیرگذار بر نوآوری در کارآفرینی نیز به تفصیل شرح داده می شود.

کلمات کلیدی

, آفرینی, نوآوری, سازمان ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058774,
author = {ملک زاده, غلامرضا and راهنما, سیده نرگس},
title = {کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آفرینی، نوآوری، سازمان ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری
%A ملک زاده, غلامرضا
%A راهنما, سیده نرگس
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
%D 2016

[Download]