اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران , 2015-12-07

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس )

نویسندگان: محمدمهدی فراحی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش وضرورتی انکار ناپذیر با نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشور است. از آنجاییکه هوشمندسازی مدارس به عنوانیک برنامه کلان و راهبردی تدوین شده است و منابع زیر بنایی به آن اختصاص داده شده است، اما با وجود اهمیت هوشمندسازی و تجهیز مدارس، بهصورت مناسب مورد پذیرش قرار نگرفته و کاربرد آن از جنبه های شخصی، سازمانی، فناوری و ... با مسائل و مشکلاتی مواجه شده است، بنابراین نیاز بهانجام پژوهش هایی در زمینه شناسایی عوامل موثر پذیرش هوشمندسازی مدارس احساس شده است.این پژوهش به وسیله مرور مطالعات پیشین، عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی را شناسایی کرده و آنها را دسته بندی می نماید. نهایتا مشخص گردیداین عوامل، در سه دسته عوامل فناوری، عوامل شخصی و عوامل سازمانی قرار میگیرند و لازم است قبل از پیاده سازی هوشمندسازی مدارس به این عواملتوجه شود تا با مقاومت معلمان به هنگام اجرا مواجه نشود

کلمات کلیدی

, هوشمندسازی مدارس, عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی , مدل دیویس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058778,
author = {فراحی, محمدمهدی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوشمندسازی مدارس،عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی ، مدل دیویس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس
%A فراحی, محمدمهدی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
%D 2015

[Download]