دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان )

نویسندگان: سیده بتول فتحی , فرزاد دهقانیان , محمد رنجبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل جدید برنامه ریزی خطی مختلط، برای یک زنجیره تامین دو سطحی با سیستم توزیع چند سفری 1 توسعه داده شده است. در این مدل دو مساله زمانبندی و مسیریابی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت در سیستم توزیع با یکدیگر ترکیب شدهاند. از طرفی با کاهش هزینههای زودکرد و دیرکرد در توزیع تقاضا، سعی در افزایش رضایت مشتریان نیز دارد.نمونه مسایلی برای مدل طراحی شده و با کمک نرم افزار بهینه سازی IBMILOG CPLEX1221 . حل شده است. ازآنجایی که مساله موجود NP-hard میباشد، الگوریتم ابتکاری برای حل مساله ارایه شده است. در قسمت پایانی مقاله نتایج محاسباتی الگوریتم برای نمونه مساله های با اندازههای متفاوت با نتایج سیپلکس مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, زنجیره تامین, سوخت, مسیریابی, زمانبندی, الگوریتم ابتکاری, بهینه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058816,
author = {فتحی, سیده بتول and دهقانیان, فرزاد and رنجبر, محمد},
title = {توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنجیره تامین، سوخت، مسیریابی، زمانبندی، الگوریتم ابتکاری، بهینه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان
%A فتحی, سیده بتول
%A دهقانیان, فرزاد
%A رنجبر, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]