دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14

عنوان : ( بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان )

نویسندگان: شکوفه ابریشمی , آیدا کلاته آهنی , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چالشهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین خون مربوط به کمبود و اتلاف فرآورده های خونی میباشد. با توجه به ویژگی فسادپذیر این محصول، ذخیره سازی بیش از اندازه واحدهای خونی، میتواند منجر به اتلاف این منبع محدود گردد. از طرف دیگر، کمبود فرآورده های خونی ممکن است منجر به لغو جراحیها و فعالیتهای مختلف درمانی در بیمارستان و در نتیجه افزایش نرخ مرگ و میر شود. از طرفی همه روزه، مرکزخون جهت جلوگیری از کمبود در تامین خون درخواستی، بایستی ایستگاههای بالقوهای را جهت استقرار واحدهای سیار خون مشخص نماید. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح به منظور یکپارچه سازی تصمیمات سفارش دهی بیمارستان و گردآوری خون توسط مرکز خون ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان میدهد در مدل ارائه شده میزان کمبود نسبت به حالتی که هر یک از سطوح به طور مستقل به بهینه سازی تصمیمات خود میپردازند بسیار کمتر بوده در حالیکه ظرفیت مرکز خون در مقایسه با حالت تک سطحی تقریبا یکسان است.

کلمات کلیدی

, سیستمهای سلامت, زنجیره تامین خون, برنامه ریزی عدد صحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058817,
author = {ابریشمی, شکوفه and کلاته آهنی, آیدا and دهقانیان, فرزاد},
title = {بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستمهای سلامت، زنجیره تامین خون، برنامه ریزی عدد صحیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان
%A ابریشمی, شکوفه
%A کلاته آهنی, آیدا
%A دهقانیان, فرزاد
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2016

[Download]