دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز , 2016-09-29

عنوان : ( پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی )

نویسندگان: کیوان حجازی , مجتبی کیانی گل , مهرداد فتحی , مهدی مودتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرترسکلروزیس شایعترین علت بیماری های کرونری قلب و در نتیجه اصلی ترین عت بیماریای ایسکمیک قلبی است.هدف از انجام این تحقیق،بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی برسطوح لپتین و اینرلوکین 6 زنان سالمند غیرفعال بود. نتیجه تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی از طریق کاهش لپتین و اینترلوکین 6 در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آترواسکلروزی موثر است

کلمات کلیدی

, لپتین, اینترلوکین6, زنان سالمند غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058827,
author = {حجازی, کیوان and مجتبی کیانی گل and فتحی, مهرداد and مهدی مودتی},
title = {پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی},
booktitle = {دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {لپتین-اینترلوکین6- زنان سالمند غیرفعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی
%A حجازی, کیوان
%A مجتبی کیانی گل
%A فتحی, مهرداد
%A مهدی مودتی
%J دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز
%D 2016

[Download]