دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز , 2016-09-29

عنوان : ( پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی )

نویسندگان: صادق صبا , کیوان حجازی , سمیه خیرابادی , مهرداد فتحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات انجام شده حاکی از انست که ورزش تراکم استخوانی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق تاثیر دوازده هفه تمرین هوازی بر غلظت هورمون پاراتورمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان یائسه بود. نتیجه تحقیق حاکی از ان است که دوازده هفته تمزین هوازی منجر به افزایش معنی داری در مقادیر کلسیمففسفر،استروژن و پاراورون در زنان چاق شد.که این عامل می واند خطر بالقوه ابتلا به پوکی استخوان را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, تراکم توده استخوانی, زنان چاق, تمرین هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058828,
author = {صادق صبا and حجازی, کیوان and خیرابادی, سمیه and فتحی, مهرداد},
title = {پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی},
booktitle = {دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تراکم توده استخوانی،زنان چاق،تمرین هوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی
%A صادق صبا
%A حجازی, کیوان
%A خیرابادی, سمیه
%A فتحی, مهرداد
%J دومین همایش علمی کاربردی ورزش و تندرستی دانشگاه شهید مدنی تبریز
%D 2016

[Download]