ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی , 2016-05-18

عنوان : ( طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی )

نویسندگان: بهرام صادق پور گیلده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرحهای نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای تولیدات از مباحث مهم کنترل کیفیت آماری است. این طرح ها با پارامترهای تعداد نمونه و اعداد پذیرش مشخص میشوند. در طرح های نمونه گیری مختلف نسبت اقلام معیوب (p)مقدار دقیق درنظر گرفته میشود اما در دنیای واقعی و مسائل تصمیم گیری در مقدارpبدست آمده از آزمایشات، قضاوت های شخصی یا براوردهای ایهام وجود دارد

کلمات کلیدی

, کنترل کیفیت آماری, حساب اعداد فازی, نمونه گیری برای پذیرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058842,
author = {صادق پور گیلده, بهرام},
title = {طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی},
booktitle = {ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی},
year = {2016},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {کنترل کیفیت آماری، حساب اعداد فازی، نمونه گیری برای پذیرش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح های نمونه گیری جهت پذیرش در محیط فازی
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی
%D 2016

[Download]