کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی , 2016-03-10

عنوان : ( میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ )

نویسندگان: المیرا دشتیانی , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , بابک فزونی مقدم , امین رشیدنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های قابل انتقال از راه غذا امروزه یکی از بزرگترین نگرانی ها در جهان می باشد استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد میتواند به رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. این پژوهش با هدف شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ عرضه شده در سطح شهر مشهد انجام گردید. از 215 نمونه بال، چاچین و گردن مرغ جمع آوری شده و. 58 نمونه 263.97% به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند که با استفاده از آزمون های روتین آزمایشگاهی نظیر رنگ امیزی گرم، تست تخمیر قند مانیتول، تست DNase و تست کوآگولاز جداسازی و شناسایی شد. با توجه به شیوع نسبتا بالای الودگی استافیلوکوکی قطعات عرضه شده مرغ می توانند به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت مصرف کننده باشند. لذا پایش مرتب مواد غذایی از بابت آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس می تواند در کاهش مسمومیت های غذایی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, مسمومیت غذایی, استافیلوکوکوس اورئوس, انتروتوکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058856,
author = {دشتیانی, المیرا and محسن زاده, محمد and رزم یار, جمشید and فزونی مقدم, بابک and رشیدنژاد, امین},
title = {میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی},
year = {2016},
location = {دبی, امارات متحده عربی},
keywords = {مسمومیت غذایی، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ
%A دشتیانی, المیرا
%A محسن زاده, محمد
%A رزم یار, جمشید
%A فزونی مقدم, بابک
%A رشیدنژاد, امین
%J کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
%D 2016

[Download]