چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2016-01-29

عنوان : ( به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی )

نویسندگان: مهران قالی چی , روزبه شاد , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدل هلی رقومی زمین با توانایی نمایش رسطح زمین به صورت سه بعدی،در بسیاری از حوزه ها از قبیل زمین شناسی،نظامی وحمل ونقل ونظیر آن مطرح ششده ومنجر به آن شده است که روش های مختلفی برای تولید اطلاعات سه بعدی توسعه یابند. یکی از کاربردهای اساسی داده های لایدار درمدیریت جنگل است. لذا لازم است که داده های جمع آوری شده درمحدوده ی رضایت بخشی از دقت و صحت قرار گیرند. از این رو جمع آوری داده ها با دقت بالا، تاثیر بسزایی در افزایش دقت نهایی مدل بدست آمده خواهد داشت.لایدار، یکی از مدرنترین تکنولوژی های حال حاضر به منظور ساخت مدل های رقومی زمین است. با توجه به گسترش استفاده از ان لازم است چهارچوب مناسبی به منظور تحلیل داده های لایدار به منظور دستیابی به مدل رقومی زمین با اعتبار مناسب لحاظ گردد. از این رو در این تحقیق استراتژی مناسب بکارگیری داده های لایدار در ساخت مدل رقومی زمین شرح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, لایدار, جنگل, مدل رقومی زمین, دقت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058858,
author = {قالی چی, مهران and شاد, روزبه and فریدحسینی, علیرضا},
title = {به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی},
booktitle = {چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لایدار، جنگل، مدل رقومی زمین، دقت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی
%A قالی چی, مهران
%A شاد, روزبه
%A فریدحسینی, علیرضا
%J چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2016

[Download]