مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (175-183)

عنوان : ( پیش‌بینی عمر خستگی در اتصالات چسبی بر اساس سفتی اولیه و مقدار افت سفتی )

نویسندگان: پوریا اکبرزاده , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از اتصالات چسبی در سازه‌ها به دلیل مزایای متعددشان افزایش یافته است. در کاربردهای سازه‌ای، با توجه به عمر کاری، خستگی به عنوان مهمترین شکل بارگذاری در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله، آزمایش‌های تجربی به منظور بررسی فرآیند خرابی خستگی اتصالات چسبی دو لبه، تشکیل شده از 16 لایه الیاف شیشه نوع E و رزین اپوکسی حاوی ذرات TiO2 به عنوان چسب، تحت بارگذاری سیکلی انجام شده است و سپس روشی برای پیش‌بینی عمر خستگی این اتصالات، بر اساس سفتی اولیه ارائه شده است. پراکندگی نتایج نشان می‌دهد که عمر نهایی خستگی تا حد زیادی به سفتی اولیه آن‌ها بستگی دارد. به این منظور، یک رابطه نمایی برای تخمین اولیه عمر نهایی اتصالات برحسب سفتی اولیه ارائه شده است. علاوه بر سفتی اولیه، میزان افت سفتی در اتصالات تحت بارگذاری خستگی نیز، روی کارکرد نهایی آنها تأثیرگذار است، لذا می‌توان بر این اساس، تخمین اولیه عمر خستگی را اصلاح کرد که بر اساس سفتی اولیه تعیین شده است. همچنین یک شاخص خرابی با استفاده از مقدار کاهش سفتی برای کنترل فرآیند خرابی خستگی هنگام بارگذاری معرفی شده است.

کلمات کلیدی

پیش‌بینی عمر؛ بارگذاری خستگی؛ اتصال چسبی؛ سفتی اولیه؛ افت سفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058874,
author = {اکبرزاده, پوریا and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {پیش‌بینی عمر خستگی در اتصالات چسبی بر اساس سفتی اولیه و مقدار افت سفتی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2017},
volume = {6},
number = {3},
month = {January},
issn = {2251-9475},
pages = {175--183},
numpages = {8},
keywords = {پیش‌بینی عمر؛ بارگذاری خستگی؛ اتصال چسبی؛ سفتی اولیه؛ افت سفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی عمر خستگی در اتصالات چسبی بر اساس سفتی اولیه و مقدار افت سفتی
%A اکبرزاده, پوریا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2017

[Download]