بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2016-09-06

عنوان : ( بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار، شمال فروافتادگی دزفول )

نویسندگان: عادل نیسی , علی غبیشاوی , عباس قادری , محمد الله کرم پور دیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میدان نفتی قلعه نار یکی از مهمترین میادین نفتی در فروافتادگی دزفول شمالی می باشد. با وجودی که مطالعات متعددی بر روی سازند آسماری انجام شده است، هنوز اطلاعات ما از شرایط حاکم بر محیط ته نشست آن و نحوه تکوین حوضه رسوبی مربوطه، چگونگی تکامل آن در طول زمان و تغییرات مشخصه های اصلی محیطی آن اندک است. در این پژوهش، ریزرخساره های سازند آسماری با تکیه بر اطلاعات سنگ شناسی و فسیل شناسی 580 مقطع نازک (شامل مغزه و خرده های حفاری) تهیه شده از 430 متر توالیهای برش تحت الارضی چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار بررسی شده اند. این مطالعات به شناسایی 9 ریزرخساره رسوبی منجر شده است. این ریزرخساره ها بیانگر سه محیط رسوبی رمپ داخلی، میانی و خارجی هستند. ریزرخساره های رمپ داخلی (بالای پهنه جزر و مدی، پهنه جزر و مدی، لاگون و سد) بیشتر در بخش آسماری بالایی نهشته شده اند، ولی ریزرخساره های رمپ میانی و رمپ خارجی (دریای باز) اغلب در آسماری میانی قابل شناسایی می باشند.

کلمات کلیدی

, سازند آسماری, الیگومیوسن, قلعه نار, ریزرخساره, محیط رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058876,
author = {نیسی, عادل and علی غبیشاوی and قادری, عباس and محمد الله کرم پور دیل},
title = {بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار، شمال فروافتادگی دزفول},
booktitle = {بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند آسماری، الیگومیوسن، قلعه نار، ریزرخساره، محیط رسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار، شمال فروافتادگی دزفول
%A نیسی, عادل
%A علی غبیشاوی
%A قادری, عباس
%A محمد الله کرم پور دیل
%J بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2016

[Download]